بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 15699    1397/02/17
مجمع عمومی نوبت دوم
مجمع عمومی کانون بازنشستگان نوبت دوم در 24/2/97
کد خبر: 5600    1395/07/17
جلسة مجمع عمومی بازنشستگان و موظفین
جلسة مجمع عمومی (دورة دوم) انتخابات هیات مدیرة کانون بازنشستگان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند