کد خبر: 15699    1397/02/17
مجمع عمومی نوبت دوم
مجمع عمومی کانون بازنشستگان نوبت دوم در 24/2/97
کد خبر: 5600    1395/07/17
جلسة مجمع عمومی بازنشستگان و موظفین
جلسة مجمع عمومی (دورة دوم) انتخابات هیات مدیرة کانون بازنشستگان
کد خبر: 4015    1395/03/05
اطلاعیط صندوق بازنشستگی در مورد هتل گیلمار
اقامت در هتل ساحلی  گیلماز به مدت  3 شب و4 روز با قیمت مناسب.
کد خبر: 3783    1395/01/28
افزایش سهمیه سفر
افزایش تعداد کمک هزینه سفر زیارتی و سیاحتی
کد خبر: 3646    1394/12/08
تور آب درمان در محلات
تور  آبگرم محلات با کمک هزینة صندوق باز نشستگی
کد خبر: 3566    1394/11/26
جدول تعهدات جدید بیمة آتیه سازان
بیمة آتیه سازان پوشش بیمه ای خدمات پاراکلینیک را افزایش داده است.
کد خبر: 3284    1394/10/26
راه اندازی وب سایت باز نشستگاان دانشگاه بوعلی سینا
بدینوسیله به اطلاع کلیة بازنشستگان محترم میرساند که سایت کانون به منظور دسترسی به اطلاعیه ها و اخبار مربوطه راه اندازی شده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند