کد خبر: 17873    1397/11/05
استفاده سینماها، تله کابین و غار علیصدر با نیم بها
 بلیط سینماهای همدان واستفاده از امکانات  تله کابین گنجنامه برای بازنشستگان و همراهان وبلیط غار علیصدربه بصورت نیم بها ارائه میگردد   
کد خبر: 17872    1397/11/05
تخفیف استفاده از رستوران و امکانات سفر بصورت اقساطی
تخفیف استفاده از هتل کتیبه با 10 الی 50 درصد و استفاده از آژانس مسافرتی به صورت اقساطی
کد خبر: 17871    1397/11/05
تخفیف استفاده از رستوران و امکانات سفر بصورت اقساطی
تخفیف استفاده از هتل کتیبه با 10 الی 50 درصد و استفاده از آژانس مسافرتی به صورت اقساطی
کد خبر: 17870    1397/11/05
تخفیف استفاده از رستوران و امکانات سفر بصورت اقساطی
تخفیف استفاده از هتل کتیبه با 10 الی 50 درصد و استفاده از آژانس مسافرتی به صورت اقساطی
کد خبر: 17869    1397/11/05
تخفیف استفاده از رستوران و امکانات سفر بصورت اقساطی
تخفیف استفاده از هتل کتیبه با 10 الی 50 درصد و استفاده از آژانس مسافرتی به صورت اقساطی
کد خبر: 17868    1397/11/05
تخفیف استفاده از رستوران و امکانات سفر بصورت اقساطی
تخفیف استفاده از هتل کتیبه با 10 الی 50 درصد و استفاده از آژانس مسافرتی به صورت اقساطی
کد خبر: 17867    1397/11/05
استفاده سینماها، تله کابین و غار علیصدر با نیم بها
 بلیط سینماهای همدان واستفاده از امکانات  تله کابین گنجنامه برای بازنشستگان و همراهان وبلیط غار علیصدربه بصورت نیم بها ارائه میگردد   
کد خبر: 17866    1397/11/05
استفاده سینماها، تله کابین و غار علیصدر با نیم بها
 بلیط سینماهای همدان واستفاده از امکانات  تله کابین گنجنامه برای بازنشستگان و همراهان وبلیط غار علیصدربه بصورت نیم بها ارائه میگردد   
کد خبر: 17865    1397/11/05
استفاده از امور آزمایشگاهی بدون پرداخت هزینه
استفاده از امور آزمایشگاه بدون پرداخت وجه جهت بیمه شدگان خدمات درمانی و آتییه سازان حافظ.
کد خبر: 15699    1397/02/17
مجمع عمومی نوبت دوم
مجمع عمومی کانون بازنشستگان نوبت دوم در 24/2/97
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند