مجمع عمومی نوبت دوم
کد خبر: 15699    1397/02/17

جلسة مجمع عمومی بازنشستگان و موظفین

 
کد خبر: 5600    1395/07/17

جلسة مجمع عمومی (دورة دوم) انتخابات هیات مدیرة جدید کانون باز نشستگان در روز چهارشنبه 28/7/95 ساعت 10 لغایت 12 برگزار می گردد.

حضور کلیة بازنشستگان و موظفین محترم جهت  تامین حد نصاب جلسه واخذ آراء الزامی است.

محل تشکیل جلسه : سالن شهید چمران 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند