مجمع عمومی نوبت دوم
کد خبر: 15699    1397/02/17

مجمع عمومی نوبت دوم

 
کد خبر: 15699    1397/02/17

مجمع عمومی فوق العاده کانون (نوبت دوم) در روز دوشنبه 24/2/97 برگزار می گردد.

دستور جلسه:

انتخاب بازرس جدید -- افزایش حق عضویت

شرکت کلیه بازنشستگان محترم در جلسه الزامی است

مکان:سالن شهید ایزدی واقع در ساختمان مرکزی -ساعت 12-10 روز دوشنبه 24/2/97

                                              هیات مدیره کانون بازنشستگان 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند