شناسائی باز نشستگان نخبة دانشگاه

 
کد خبر: 9017    1396/04/10

جهت اطلاع بیشترو تکمیل فرم بازنشستگان نخبة  در دفتر کانون امکان پذیر است. فرم مربوطه تکمیل شده( توسط بازنشستگان محترم ذینفع )به مدیریت صندوق باز نشستگی تا تاریخ ذیل ارسال می گردد.

تا تاریخ 01/05/ 96 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند