نمایبشگاهی از آثار قلمی و هنری بازنشستگان محترم کشوری

 
کد خبر: 9016    1396/04/10

لطفا جهت ارسال آثار قلمی و هنری بازنشستگان محترم و ثبت نام واجد الشرایط  به کانون باز نشستگان دانشگاه مراجعه فرمائید.                                      هیات مدیرة کانون 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند