امکان خرید اقساطی

 
کد خبر: 6532    1395/12/14

بدینوسیله به اطلاع کلیة بازنشستگان محترم می رساند که امکان خرید بصورت قسطی از فروشگاه های طرف قرارداد دانشگاه بوعلی همانند شاغلین فراهم گردیده است.جهت اطلاع بیشتربه سایت دانشگاه بوعلی- خانه- ادارة رفاهی کارکنان -فروشگاه های مورد قرارداد مراجعه ودر صورت تصمیم به خرید جهت دریافت معرفی نامه به دفتر کانون بازنشستگان (در ساعات مقرر) مراجعه فرمائید

                          هیات مدیرة کانون 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند