عدم پرداخت حق اولاد

 
کد خبر: 6528    1395/12/11

بدینوسیله به اطلاع آن دسته ازبازنشستگان محترم که حق اولاد دریافت نمی نمایند میرساند که علت آن کامل نبودن مدارک نزد امور مالی دانشگاه می باشد لذا خواهشمند است در اسرع وقت با مراجعه به آقای سیفی و ارائة کپی شناسنامة خود و افراد تحت تکفل(همسر و فرزندان )مدارک را تکمیل نمائید

                   هیات مدیرة کانون باز نشستگان 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند