وام ضروری جهت بازنشستگان

 
کد خبر: 5744    1395/08/12

وام ضروری به میزان سه میلیون تومان به حکم قرعه از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگانی تعلق می گیرد که تا کنون از صندوق مذکور وام دریافت نکرده اند

مدت ثبت نام اینترنتی فقط یک ماه در آبان است - شماره های مورد نیاز.

شمارة دفتر کل -  شمارة کارت ملی  - شمارة حساب

شمارة تلفن منزل  -  شمارة تلفن همراه      

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند