جلسة مجمع عمومی (نوبت دوم از دورة دوم) کانون باز نشستگان

 
کد خبر: 5658    1395/07/28

جلسة مجمع عمومی (نوبت دوم از دورة دوم) انتخابات هیات مدیرة جدید کانون بازنشستگان در روز شنبه 15/8/95 ساعت 10 لغایت 12 برگزار می گردد. لازم به ذکر است که حضور کلیه بازنشستگان و موظفین محترم در این جلسه جهت اخذ آراء الزامی است. محل تشکیل جلسه سالن شهید چمران.

                                                                                هیات مدیرة کانون 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند