در خصوص تخفیف استفاده از امکانات دهکدة گنجنامه

 
کد خبر: 5322    1395/05/27

30 در صد تخفیف  به ازای استفاده از تله کابین و سورتمة ریلی در فصل بهار و تابستان به غیر از ایام نوروز،

40 در صد تخفیف در فصل پائیز،

50 درصد تخفیف در فصل زمستان.

اعتبار از 1/4/95 الی 1/5/95

ارائة کار شناسائي منزلت در گيشة دهکده گنجنامه الزامی است. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند