افزایش سهمیه سفر

 
کد خبر: 3783    1395/01/28

برای رفاه  حال و ایجاد انگیزة  عزیزان بازنشسته ، سهمیه کمک هزینة سفر باز نشستگان در سال جدید از دو سفر به سه سفر افزایش یافته است. منبع خبر سایت صندوق باز نشستگی کشوری. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند